Активні комбінації клавіш

У області навігації сховищами

Стрілка вниз
Переміститись вниз
Переміщує курсор вниз в області навігації по сховищах.
Стрілка вгору
Переміститись вгору
Переміщує курсор вгору в області навігації по сховищах.
Стрілка вправо
Переміститись вправо
Переміщує курсор у правий бік в області навігації по сховищах.
Стрілка вліво
Переміститись вліво
Переміщує курсор у лівий бік в області навігації по сховищах.
Enter
Почати сканування.
Запускає сканування вибраного сховища.

У Провіднику (файловому менеджері)

Стрілка вниз
Переміститись вниз
Переміщує курсор на один крок вниз у дереві каталогів на панелі навігації по папках або в списку елементів в області основного вмісту, залежно від того, яка з двох наразі задіяна.
Стрілка вгору
Переміститись вгору
Переміщує курсор на один крок вгору у дереві каталогів на панелі навігації по папках або в списку елементів в області основного вмісту, залежно від того, яка з двох наразі задіяна.
Стрілка вправо
Показати дочірні вузли
Відкриває список дочірніх вузлів елемента каталогу, який наразі вибрано на панелі навігації по папках.
Стрілка вліво
Назад до батьківського вузла
Повертає курсор назад до батьківського вузла каталогу, який наразі вибрано на панелі навігації по папках.
Enter
Відкрити папку/файл
Відкриває вибрану папку або запускає вбудований інструмент попереднього перегляду для файлу (тільки для зображень, документів і файлів PDF), вибраного в області основного вмісту.
Ctrl+A
Вибрати все
Виділяє весь вміст поточної відкритої папки в області основного вмісту.
Пробіл
Скасувати вибір
Скасовує виділення поточного відкритого файлу/папки в області основного вмісту або перемикає його (виділяє/скасовує виділення) каталогу на панелі навігації по папках, залежно від того, яка із двох наразі активна.

У Шістнадцятковому переглядачі

Backspace
Попереднє положення
Переміщує курсор назад до попередньої позиції.
Shift+Backspace
Наступне положення
Переміщує курсор до позиції, у якій він знаходився до застосування інструмента "Попереднє положення".
Ctrl+G
Перейти...
Дозволяє перемістити курсор до певної позиції, вказавши її параметри.
Ctrl+L
Перейти за посиланням
Інтерпретує вибрані шістнадцяткові значення в порядку little-endian як адресу для переходу на нову позицію. Можна встановити значення даних у діапазоні від DWord (2 байти) до Qword (8 байтів).
Ctrl+D
Відмітити позицію
Відкриває діалогове вікно для збереження поточної позиції з коментарем до неї.
Ctrl+Shift+P
Всі позиції
Відкриває список усіх відмічених позицій у новій панелі праворуч.
Ctrl+Shift+=
Закріпити структуру
Дозволяє застосувати шаблон структури до даних у поточній позиції курсору.
Ctrl+ =
Закріпити поточну структуру
Застосовує шаблон зі списку імпортованих шаблонів структури до поточної позиції курсору.
Ctrl+-
Відкріпити структуру
Скасовує застосування поточного шаблону структури.
Ctrl+F
Інструмент пошуку
Відкриває діалогове вікно для налаштування параметрів пошуку даних.
Ctrl+R
Виділити діапазон
Дозволяє вказати діапазон значень для виділення на панелі шістнадцяткових значень/текстового представлення даних.
Ctrl+C
Копіювати "сирі" дані
Копіює наразі вибрані сирі неформатовані дані з панелі шістнадцяткових значень.
Ctrl+Shift+C
Копіювати текст
Копіює виділений текст з панелі текстового представлення даних.
Ctrl+U
Копіювати Unicode
Копіює наразі вибрані текстові дані у двобайтовому кодуванні Unicode.
Ctrl+Shift+U
Копіювати UTF-8
Копіює наразі вибрані текстові дані в однобайтовому кодуванні UTF-8.
Ctrl+H
Копіювати шістнадцятковий текст
Копіює вибрані дані з панелі шістнадцяткових значень як текст.
Ctrl+P
Копіювати позицію
Копіює поточну позицію курсору.
F5
Оновити
Оновлює інформацію про поточне джерело даних.
Ctrl+I
Показати/сховати панель Інспектора
Відкриває/приховує панель Інформація.